Üniversitenize nasıl kayıt olurum?

Yeni kayda hak kazananlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Özel yetenek sınavı ile yeni kayda hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri ilgili kurullar tarafından kararlaştırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. Kaydını e-Devlet üzerinden yaptıranlardan kayıt için ayrıca belge istenmez. e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayanlar/yaptıramayanlar kayıt belgelerini belirlenen tarihlerde Üniversitenin kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.

 

ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Gereken belgeler

  • Lise Diploması ( ve ya Geçici Mezuniyet Belgesi)

  • Lise Transkript (Not çizelgesi: Son üç yılın karneleri)

  • Pasaport

  • Mavi Kart (Eğer Mavi Kart’ınız var ise)

  • Denklik Belgesi (Eğer lise eğitiminizi T.C. dışında bir ülkeden aldıysanız)

 

Öğrenci Kimlik kartımı kaybettim, ne yapabilirim?

Kimlik kartının kaybedilmesi, arızalanması durumunda öğrenciler EK-2’de yer alan Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu, İlgili Bankaya yatırılan ikinci kimlik ücreti ile birlikte Kart Otomasyon Merkezine başvurur.

 

Kayıt dondurma başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

-Kayıt dondurma başvurusu bölüm başkanlığına yapılır.

-Kayıt Dondurma Yönergesine göre; kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini yerine getiremeyen öğrencilerin, öğrencilik hakları, kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam ederler.

-Kayıt dondurulan dönem eğitim süresinden sayılmaz.

 

Kayıt yenilemediğim dönemde kaydım silinir mi?

Hayır, silinmez. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler öğrenim süresinden sayılır.  Kayıt yenileme yapmamış olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Akademik yıl nedir?

Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir eğitim-öğretim yılını kapsar. Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi de açılabilir ve öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretiminde ders alabilirler.

 

Azami süre nedir?

İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yıldır. İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, lisans eğitimi için ondört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için onsekiz yarıyıldır. Öğrencilerin mali yükümlülükleri ve öğrencilik hakları azami süre içinde ve dışında farklı olabilmektedir.

 

Normal süre nedir?

İngilizce hazırlık programının normal süresi bir yıldır. İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki lisans programlarının normal süresi sekiz, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on yarıyıldır. Öğrencilerin mali yükümlülükleri ve öğrencilik hakları normal süre içinde ve dışında farklı olabilmektedir.

 

Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

Akademik Kayıt Sistemi  (AKSİS) üzerinden talepte bulunabilir veya E-devlet üzerinden çıkarabilirsiniz.

 

Diplomada Açıköğretim/Uzaktan Eğitim/İkinci Öğretim okuduğum yazacak mı?

Ekstern ve ikinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift ana dal programlarından mezun olanların diplomalarında, bunların ekstern veya ikinci öğretim yahut çift ana dal programlarından mezun oldukları belirtilmez. Bu bilgiler, notlu durum belgesi (transkript) içinde yer alır.

 

Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Sınavlar Üniversite Akademik Takvimlerine belirtilen süreler içerisinde Dekanlık/Müdürlük tarafından ilan edilen programlar çerçevesinde yapılmakta olup, Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden, kayıtlı olduğunuz birimin internet sayfasından veya ilan panolarından öğrenebilirsiniz.

 

Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor? 

Kayıt yenileme işleminizi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden derslerinizi seçerek danışmanıza onaylatmanız ve ardından katkı payı/öğrenim ücretinizi ilgili banka hesabına yatırmanız sonucunda gerçekleşmektedir. Bu işlemler sırası ile yapılmakta olup, kesinleşen ders alma formunuzun bir örneğini ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemenize ilişkin banka dekontunuzu eğitim-öğretim başlangıcının ilk üç haftası içinde kayıtlı olduğunuz Birim Öğrenci İşlerine teslim ediniz/ulaştırınız.
 


Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi nasıl tanımlayabilirim?

  E-posta adresinizi kayıtlı olduğunuz Birimin Öğrenci İşleri Bürosu aracılığı ile tanımlata bilirsiniz.