Master ve doktora nedir?

Yüksek lisans, doktorayı da içine alan genel bir kavram değildir. Yüksek lisans, İngilizcede "master" olarak bilinen eğitim seviyesinin Türkçe adıdır; bu nedenle Türkçede de "master" olarak bilinir. Eğer istenirse, yüksek lisans üzerine (ve hatta yüksek lisansı hiç yapmadan da) doktora yapılabilir. Master ve doktoraya bir bütün olarak lisansüstü eğitim (İng: "graduate school") denir. Yani "yüksek lisans" ile "lisansüstü eğitim" karıştırılmamalıdır. Örneğin doktora, bir yüksek lisans seviyesi değildir; bir lisansüstü eğitim seviyesidir.


 

 

Neden Master? Neden Doktora?

Master ve doktoranın yapılma nedenleri farklıdır. Master, spesifik bir alanda daha fazla uzmanlaşmak ve bir miktar daha özelleşmek için, okula ve bölüme bağlı olarak fazladan (genellikle) 6-8 ders almak suretiyle yapılan, genelde 2 sene süren, bölümün sunduğu opsiyonlara bağlı olarak tezli veya tezsiz olabilen bir çalışmadır. Mezun olduğunuzda "Yüksek Lisans Diploması" alırsınız. Örneğin Makina Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yapan biri, "Bilim Yüksek Lisansı Diploması" (İng: "Master of Science") diploması alır. Bir diğer örnek olarak, Ekonomi ya da Felsefe gibi alanlarda alınan yüksek lisans diploması ise, "Sanat Yüksek Lisansı Diploması"dır (İng: Master of Arts). Bu kalıptaki "arts" (sanat) sözcüğünün kapsamının akla ilk gelenden epey geniş olduğu ve genellikle beşeri bilimler ile sosyal bilimleri kapsadığı da vurgulanmalı... 

 

Master ve Doktora arasındaki fark nedir

 

Master ve Doktora arasındaki başlıca farklar;

  • Master ise İngilizce bir kelime olup Türkçe’deki karşılığı Yüksek Lisans dır,

  • Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır.

  • Yüksek lisans eğitimi, kişinin branşta uzmanlaşması ve bunu bilimsel bir makale-tez ile ispat etmesiyle tamamlanır.

  • Doktora ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma yeteneği kazandırmak içindir.

  • Master eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı“,”uzman hekim“, “yüksek mühendis“, “yüksek mimar” gibi unvanlara sahip olur.

  • İkisi de birbiriyle kıyaslanmayacak eğitimlerdir.

  • Doktora tamamlandığı zaman dr ünvanı alınır, ancak bu dr tıp hekimliğindeki dr anlamına gelmez.

  • Ales sınavını kazanan herkes master yani yüksek lisans yapabilir, ancak Doktora yapamaz.

  • Doktora aslında akademik kariyerin bir sürecidir.