Denklik Belgesi Nedir?

Denklik belgesi YÖK denklik belgesini ifade eder. Yani iki terim de aynı anlamdadır. Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumları tarafından eğitim gören kişilere eğitim düzeylerine göre ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları verilir. 

 Türkiye haricindeki diğer ülkelerde de durum aynıdır. Yurt dışında da ilgili Yüksek Öğretim Kurumları tarafından eğitim gören kişilere eğitim seviyelerine göre lisans, ön lisans diplomaları kurum tarafından verilir. 

 İşte Türkiye'de verilen bu diplomaların yurt dışında verilen diplomalara eş değer yani denk olduğunun tespit edilmesini ifade eden belgeye denklik belgesi denir. 

 

 Denklik Belgesi Kimlere Verilir?

 Denklik belgesi eğitim alanında mezuniyet olma durumlarında verilebilir. Yani bu belgeye mezuniyet denklik belgesi de denebilir. Doğal olarak denklik belgesi ön lisan, lisans ya da yüksek lisans diplomalarını almayı hak kazanmış ve almış olan kişilere yurt dışında denk gelen alanın belgesi olacak şekilde verilir.  

 

Denklik Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

1.Başvuru Formu
2.Şeffaf Kapaklı Dosya


T.C. vatandaşları için;
Kimlik aslı ve fotokopisi
Pasaport aslı ve resimli sayfa fotokopisi
Giriş-çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopileri


Yabancı vatandaşları için;
İkamet tezkeresi veya öğrenim vizesi aslı ve fotokopileri
Pasaport aslı ve resimli fotokopisi
Ara sınıflar için;
Eğitim aldığı son yıla ait karne veya transkript aslı ve fotokopisi
Mezunlar için;
Apostilli diploma ve transkript aslı ve fotokopileri

 

 

Bunlara ek olarak aşağıda yer alan durumlar mevcut ise bunların da göz önüne alınarak eklenmesi;
1-18 yaşından küçükler için anne/babasının kimlik/pasaportu,
2-18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için veli muvaffakatnamesinin aslı ve onaylı tercümesi(gerek varsa), üniversite ön kayıt belgesi/öğrenci belgesi,
3-Anne/babası ayrı olanlar için öğrenci velayetinin başvuru sahibinde olduğuna dair velayetnamenin aslının ve onaylı tercümesi,
4-Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.