Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin yasal olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izine çalışma izni denir. Dolayısıyla çalışma iznine sahip bir yabancı aynı zamanda ikamet iznine de sahip sayılmaktadır.

 

Yabancı Uyruklu Personeller İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Genel olarak; 100 Bin TL ödenmiş sermayesi olan firmalarda 5 sigortalı Türk personel istihdamı varsa bir yabancı için çalışma izni alınabilir. (Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar için presedür değişiklik göstermektedir.)

 • Çalışma izni başvurusunu işveren veya temsilcisi elektronik imza ile yapar.
 • Yabancılar işveren olmadan kendi adına çalışma izni alamaz. 

Yabancı personel istihdam etmek isteyen işyerlerinin aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

 • Şirkette sigortalı olarak çalışan en az 5 Türk vatandaşı bulunmalıdır.
 • İzin alınacak yabancı, şirket ortağı ise; 1 yıllık olarak verilen çalışma izninin son 6 ayında 5 sigortalı Türk personeli istihdam şartı yerine getirmelidir.
 • Aynı iş yerinde birden fazla yabancı personel istihdam edilecekse, her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı personel çalıştırılıyor olması gerekir. (ör: 5 yabancı personel için 25 sigortalı Türk personel çalışıyor olmalı veya istihdam edilmelidir)
 • Şirketin ödenmiş sermayesi en az 100.000 ₺ olmalıdır veya sermaye arttırımı yapılmalıdır.
 • İş yerinin brüt satış tutarı en az 800.000 ₺ olmalı veya son yıl ihracat tutarı en az 250.000 $ olmalıdır.
 • Şirkete ait elektronik imza bulunmalıdır.

Çalışma iznine nasıl başvurulur?

 1. Türkiye üzerinden çalışma izni başvurusu
 2. Yurtdışından çalışma izni başvurusu

 

Türkiye’den Çalışma İzni Başvurusu (Yurt içi başvuru)

Lisans öğrencileri hariç olmak üzere en az 6 aylık alınmış ikamet iznine sahip olan yabancılar için yapılan başvurudur. Bunun için aşağıdaki prosedür izlenmelidir:

 • Çalışma Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve çalışma izni başvurusunu inceler. İncelemenin akabinde başvurunun sonucu online olarak bildirir.

 

Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu

Geçerli bir ikamet izni olmayan veya yurt dışında yaşayan yabancılar için; vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkedeki Türk konsoloslukları üzerinden çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerine başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Çalışma vizesi başvurusu formu
 • 2 fotoğraf
 • İş sözleşmesi

İşveren, konsolosluk tarafından verilen referans numarası ile on gün içerisinde Çalışma Bakanlığı’na online başvuruda bulunmalıdır. Gönderilen tüm belgeler doğru ve eksiksiz ise Çalışma Bakanlığı ortalama 30 gün içinde başvuruyu sonuçlandırır. Vizesini alan yabancının Türkiye’ye 90 gün içinde giriş yapması gerekmektedir.