Çalışma İzni İlgili S.S.S

Çalışma izni nedir?
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar niçin çalışma iznine sahip olmalıdır?
Yabancı Kimlik Numarası nedir?
İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir?
Çalışma izni ikamet izni sayılır mı?
Türkiye’de çalışma iznine sahip olan bir yabancının aile üyelerinin ikamet izni hakkı var mıdır?
Çalışma izni için harç ödenmekte midir?
Çalışma izin harçları ve değerli kağıt bedelini nasıl ödeyeceğiz?
Çalışma izin başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?
Yurtdışındaki konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancıların yapması gereken başka bir işlem var mıdır?
Bildirim Yükümlülüğü nedir?
Çalışma izni başvurusu reddedilen yabancının hakları var mıdır?
Çalışma izni süresi nasıl uzatılabilir?
Yabancılar Türkiye’de istedikleri iş ve mesleklerde çalışabilirler mi?
Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslek ve görevler nelerdir?
Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve işyerinde çalışabilir mi?
Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar işyerlerini değiştirebilirler mi?
Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni iptal işlemi nasıl yapılacaktır?
Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik giriş kaydı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?
Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar sendika üyesi olabilir mi?
Bir yabancı çalışma izni ile bir işte çalışmakta iken hastalanırsa veya iş kazası geçirirse hakları nelerdir?
Sağlık mensupları ve eğitim mesleği mensupları çalışma iznini hangi kurumdan alabilirler?
Ev hizmetlerinde hangi koşullarda yabancı çalıştırılmasına izin verilir?
Yabancı uyruklu doktor ve hemşireler Türkiye’de çalışabilir mi?
Turizm sektöründe çalışan işyerlerinde 5 Türk vatandaşı istihdamı aranır mı?
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun amacı nedir?
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kimleri kapsamaktadır?
Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?
Çalışma izin başvurularının sonuçları nasıl bildirilmektedir?
Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?
Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?
Süreli çalışma izni nedir?
Süresiz çalışma izni nedir?
Bağımsız çalışma izni nedir?
Çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen süreçte yabancı şahıs çalışmaya devam edebilir mi?
İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkarak Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanlar çalışma izni almak zorunda mıdır?
İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?
Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?
Başka bir işyerinde çalışma izni bulunan bir yabancıyı kendi şirketimizde çalıştırabilir miyiz?
Yabancı yurtdışından başvurusunu yaptı, e-başvuru işlemleri için 10 iş günü süreyi geçirdik, ne yapmalıyız?
Turistik vize ile ülkemizde bulunan bir yabancı için yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabilir miyiz?
Doğrudan yabancı yatırım şartlarına uymaktayız, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı bizim için de sağlanmalı mıdır?
Çalışma izni talep edilen yabancıya ödenecek en az ücret düzeyleri ne kadardır?
Yabancıyım, Türkiye’ de bir üniversitede öğrenciyim, okuduğum bölümden kaynaklı zorunlu stajım var, bunun için çalışma izni alınması gerekiyor mu?
Yabancı uyruklu şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin çalışma izni alması gerekmekte midir?
Çalışma izni olan bir yabancının işyerinin unvanının veya adresinin değişmesi durumunda çalışma izni iptal edilir mi?
İşyerimde yabancı çalıştıracağım, sistem bana SSK sicil numarası soruyor, SSK sicil numarasını girdiğimde, numaranın 26 haneli olacağı şeklinde uyarı alıyorum, bizim SSK sicil numaramız 23 haneden oluşuyor, ne yapmalıyım?
Kayıt işlemlerimi tamamladım, “e-mail gelecek” dediler fakat bana e-mail gelmedi, ne yapmalıyım?
Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteci statüsünde bulunan yabancılar çalışma izni için başvuru yapabilirler mi?
Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?
Yabancının başvurduğu T.C. dış temsilciliği referans numarası vermedi. Ne yapmalıyım?
T.C. dış temsilciliğince verilen referans numarası sistemdeki gibi değil. Ne yapmalıyım?
Kişinin yapacağı görevi listede bulamıyorum. Ne yapmalıyım?