logo

Copyright ©2021 AliBaba Academy

Türkmenistanyň Raýatynyň Biometrik Pasportynyn Uzaldylmasy Barada

Türkmenistanyň Raýatynyň Biometrik Pasportynyn Uzaldylmasy Barada

Türkmenistanyň Prezidenti,Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady bilen, şeýle hem “Migrasiýa hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda :

Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzadyldylmasy barasynda taze karara gol çekdi.

Yagny Zagran Pasaportlary 2023-nji yylyn 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr ayyna çenli uzaldyldy.

 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
Yorum Yapın