logo

Copyright ©2021 AliBaba Academy

Türkmenistan Tarapyndan Diplomy Tassyklanyan Türkiýedäki Uniwersitetleriň Sanawy 2022

Türkmenistan Tarapyndan Diplomy Tassyklanyan Türkiýedäki Uniwersitetleriň Sanawy 2022

    Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”  kesgitlendi. 

Size Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris. Geçen ýyl bu sanawa Türkiýeden 43 sany ýokary okuw mekdebi giren bolsa, bu ýyl Türkiýeden jemi 54 ýokary okuw mekdebi girdi.

Türkiýede Okamak isleýän Türkmen talyplarynyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan

Alibaba Academy Eğitim Danışmanlık LTD şereketine ýüz tutup bilerler!

Habarlaşmak üçin : +90 552 825 85 85 & +90 552 547 01 93

Salgymyz : Molla Gürani mah. Turgut Özal Millet Cad. No:48 B/ Blok  D:15  ( Haseki Tramway Durağı Çıkışı )

 

Türkmenistan Tarapyndan Diplomy Tassyklanyan Türkiýedäki Uniwersitetleriň Sanawy 2022 

1.       Ankara Üniversitesi                                   (Döwlet)                                                                                Ankara                                   
2.       Atatürk Üniversitesi                                    (Döwlet) Erzurum
3.       Akdeniz Üniversitesi                                   (Döwlet) Antalya
4.       Anadolu Üniversitesi                                   (Döwlet) Eskişehir
5.       Aksaray Üniversitesi                                   (Döwlet) Aksaray
6.       Acıbadem Üniversitesi                               (Hususy) İstanbul
7.       Atılım Üniversitesi                                      (Hususy) Ankara
8.       Bilkent Üniversitesi                                    (Hususy)                                                                               İstanbul
9.       Bahçeşehir Üniversitesi                             (Hususy) İstanbul
10.    Boğaziçi Üniversitesi                                    (Döwlet)  İstanbul
11.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi            (Döwlet) Bolu
12.    Bursa Uludağ Üniversitesi                             (Döwlet) Bursa
13.    Başkent Üniversitesi                                     (Hususy) Ankara
14.   Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi                         (Hususy) İstanbul
15.   Çukurova Üniversitesi                                    (Döwlet) Adana
16.   Çankaya Üniversitesi                                     (Hususy) Ankara
17.   Düzce Üniversitesi                                         (Döwlet) Düzce
18.   Dicle Üniversitesi                                           (Döwlet) Dıyarbakır
19.   Dokuz Eylül Üniversitesi                                 (Döwlet) İzmir
20.   Dumlupınar Üniversitesi                                (Döwlet) Kütahya
21.   Ege Üniversitesi                                             (Döwlet) İzmir
22.   Erciyes Üniversitesi                                        (Döwlet) Kayseri
23.   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                   (Döwlet) Eskişehir
24.   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi                (Döwlet) Ankara
25.   İstanbul Üniversitesi                                        (Döwlet) Erzincan
26.   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa                    (Döwlet) İstanbul
27.    İstanbul Medeniyet Üniversitesi                      (Döwlet) İstanbul
28.    İstanbul Medipol Üniversitesi                         (Hususy) İstanbul
29.   İstanbul Teknik Üniversitesi                              (Döwlet) İstanbul
30.   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                      (Döwlet) İzmir
31.   Karabük Üniversitesi                                        (Döwlet) Karabük
32.   Kocaeli Üniversitesi                                          (Döwlet) Kocaeli
33.   Karadeniz Teknik Üniversitesi                          (Döwlet) Trabzon
34.   Marmara Üniversitesi                                      (Döwlet) İstanbul
35.   Necmettin Erbakan Üniversitesi                       (Döwlet) Konya
36.   Ondokuz Mayıs Üniversitesi                            (Döwlet) Samsun
37.    Özyeğin Üniversitesi                                      (Hususy) İstanbul
38.   Hacetepe Üniversitesi                                      (Döwlet) Ankara
39.   Gazi Üniversitesi                                             (Döwlet) Ankara
40.    Gaziantep Üniversitesi                                   (Döwlet) Gaziantep
41.   Gebze Teknik Üniversitesi                               (Döwlet) Kacaeli
42.   Koç Üniversitesi                                             (Hususy) İstanbul
43.   Sabancı Üniversitesi                                       (Hususy) İstanbul
44.    Orta Doğu Teknik Üniversitesi                         (Döwlet) Ankara
45.   Yıldız Teknik Üniversitesi                                 (Döwlet)  İstanbul
46.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi                  (Döwlet) Rize
47.   Sakarya Üniversitesi                                        (Döwlet) Sakarya
48.   Selçuk Üniversitesi                                           (Döwlet) Konya
49.   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                          (Döwlet) Sivas
50.   Süleyman Demirel Üniversitesi                          (Döwlet) İsparta
51.   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi         (Hususy) Ankara
52.   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi                   (Döwlet) Tokat
53.   Yeditepe Üniversitesi                                        (Hususy) İstanbul
54.   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi                 (Döwlet) Zonguldak
Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar
  • Oguljan Genjayewa:
    27.02.2022 16:24:00

    Süleyman Demirel Üniversitesine baş vurmak istiyorum bana emailma başvuru formunu yollarmisiniz lütfen

Yorum Yapın