KISA DÖNEM İKAMET İZNİ (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir: a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar i) Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler   (2) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. (3) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir. (4) Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.   AİLE İKAMET İZNİ (1) Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine, Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir      şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. (2) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir. (3) Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır. (4) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar. (5) En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir. (6) Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz. (7) Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek  yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle  öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz. Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Askerlik yapma yükümlülüğü, Seçme ve seçilme, Kamu görevlerine girme, Muaf olarak araç ithal etme, ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar. İNSANİ İKAMET İZNİ Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir: Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde 6458 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında 6458 sayılı Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından  Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında Olağanüstü durumlarda İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz. İnsan ticareti mağduru ikamet izni; İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz   ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBUL
Devamını Oku
SBÜYÖS2023 Mülakat Sınavına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurt içinde ve yurt dışında yapılan TR-YÖS sınav sonuçları ile 2023 yılında yüz yüze yapılacak olan ve sınav sonuç belgelerinde doğrulama linki veya QR kodu bulunan;   1. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2. Atatürk Üniversitesi 3. Akdeniz Üniversitesi 4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Erciyes Üniversitesi 6. Ankara Üniversitesi 7. İstanbul Üniversitesi 8. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 9. Ege Üniversitesi   Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına ait sınav sonuçları ile başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilecektir.  Ayrıca 2023 Yılı YÖS sınav sonuçları veya uluslararası üniversite giriş sınavı statüsünde olan ve iki yıllık geçerlilik süresi bulunan sınavlardan (SAT veya ACT) almış oldukları puanlara göre aday öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Adayların Başarı Puanı 2023 YÖS puanı veya uluslararası sınav (SAT ve ACT) sonucunun %70’i ile mülakat sınav sonucunun %30’unun toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.    Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ   ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBUL
Devamını Oku
YABANCILAR İÇİN ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA HANGİ EVRAKLAR LAZIM ?   1. PASAPORT ( NOTER ONAYLI TERCÜMESİ ) 2. LİSE DİPLOMASI ( NOTER ONAYLI TERCÜMESİ ) 3. LİSE TRANSKRİPTİ ( NOTER ONAYLI TERCÜMESİ ) 4. FOTOĞRAF 3x4  5. ANNE VE BABA ADI  6. DENKLİK BELGESİ  Diğer Taraftanda iletişim bilgilerini vermeleri lazım : mail, telefon numarası. Mail adresi güncel olması önem arz etmektedir.      ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBU        
Devamını Oku
Başvuru Takvimi :    Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başvuru Tarihi 13.03.2023 02.04.2023 Değerlendirme Tarihi 03.04.2023 12.04.2023 Kazanan Adayların İlanı 13.04.2023 Kabul ve Kayıt İçin Ödeme Tarihleri 14.04.2023 01.05.2023 Kayıt Tarihi 21.08.2023 25.08.2023   Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi> Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri modülü üzerinden online olarak yabancı uyruklular için belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihler arasında en fazla 5 (beş) programa yapılır.  (Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını almayı unutmayınız)   Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız. Duyuru için Tıklayın    Başvuru İçin Gerekli Belgeler Başvuru esnasında aşağıda yer alan belgelerin Uluslararası Öğrenci Başvuru İşlemleri modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Uluslararası Öğrenci Başvuru İşlemleri Modülüne Yüklenecek Belgeler: 1. Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti 2. Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti 3. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi 4. Varsa Türkiye’deki üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) kazandığına dair belge 5. Varsa diğer Ulusal veya Uluslararası Diplomalar, Üniversite Giriş veya Mezuniyet Sınavları (EK 1.)     ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBUL  
Devamını Oku
Bursa Teknik Üniversitesi Lisans  Başvuruları Başladı  Lisans programları yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracaklar için başvuru ve kayıt tarihleri, taban puanlar, kayıt koşulları ve istenen belgeler için tıklayınız. Online başvuru için tıklayınız: Başvuru Ücreti : 2000 Türk Lirası (TL)   Suriye’den lise diploması sahipleri adaylar kılavuzda belirtilen YÖS sınavlarından birisi ile başvuru yapması gerekmektedir. SAT sınav sonucu ile yerleşen öğrencilerin kesin kayıt esnasında sistemden sınav sonuçlarını doğrulamaları gerekmektedir. Sadece Bursa Teknik Üniversitesi (BURSATÖMER) sertifikası kabul edilmektedir. BAŞVURUDA GEÇERLİ PASAPORT YÜKLEMEYEN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR ÖNEMLİ: Elektronik YÖS sonuçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.    8 MART 2023  BAŞVURULARIN ALINMASI  9 MART 2023 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  9 MART - 17 MART 2023 KAYIT TARİHİ   ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBU
Devamını Oku
Türk soylu yabancılar Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalişabiliyorlar mi ?   Bu soru bir kaç defa soruldu ve biz bu soruyu sizin çin cevaplamak istedik  25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun "Çalışma izni verilmesi" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir." hükmü, "Haklarında uygulanmayacak hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler." hükmü yer almaktadır.   Diğer taraftan, 14/1/1983 tarihli ve 17928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin "Türk Vatandaşı Olma Şartının Aranmaması" başlıklı 11 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik esaslarına göre, kendilerine çalışma veya çalıştırılabilme izni verilenler, bu izin süresince, sadece Türk vatandaşlarına hasredilen işleri de yapabilirler. Bunlar Doktorluk, Hemşirelik, Avukatlık, Mühendislik gibi meslekleri serbestçe veya kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde yapabilmek veya memur olabilmek için genel veya özel kanunların aradığı Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler. Ancak bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya Güvenlik Teşkilatlarında çalıştırılamazlar." hükmü, "Kamu Kurum, Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilme Şartları" başlıklı 12 inci maddesinde ise; "Çalıştırılabilmelerine izin verilen Türk Soylu yabancıların, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerine alınabilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, o göreve atanabileceklerde aranacak niteliklerin ilgilide bulunması ve atama için öngörülen usül ve formalitelerin yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş Türk soylu yabancılar, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan yarışma ve yeterlik sınavlarına, Türk vatandaşları gibi, girme hakkına sahiptirler. Ancak bunların atanmaları çalışma izni verilmiş olmasına bağlıdır" hükmüne yer verilmektedir. Bu itibarla, Türk soylu yabancılara 2527 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslarda çalışma izni verilmesi, bunların atanacağı kadro itibariyle ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması ve atama için öngörülen usül ve formalitelerin yerine getirilmiş olması kaydıyla Türk soylu yabancıların Üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarına atanmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.     ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBU
Devamını Oku
BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUSU   ONLINE BAŞVURU Uluslararası Öğrencileri için 2023-2024 Eğitim Öğretim yılına ilişkin Lisans / Ön Lisans başvuruları online olarak  27.02.2023-03.03.2023  tarihleri arasında https://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 web adresinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler kişisel, eğitim ve sınav bilgilerini girerek ve gerekli dosyalarını sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaktadırlar. ÖNEMLİ 1: KABUL MEKTUBU KESİN KAYIT HAKKI VERMEZ. BAŞVURU VEYA BELGELENDİRME SÜRECİNDE ADAY KAYNAKLI BİR HATA VEYA İSTİSMAR TESPİT EDİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE KESİN KAYIT YAPMAMA HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. ÖNEMLİ 2: *AZERBAYCAN VE SUDAN VATANDAŞI OLAN ÖĞRENCİ ADAYLARI BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN  BAİBU - ULOS SINAVINA GİRMİŞ OLMALIDIR. BAŞVURU YAPMALARI DURUMUNDA  DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.     *  BU BAŞVURULARDA BAİBÜ-TÖMER ÖĞRENCİLERİNE ÖNCELİK TANINACAKTIR.    NOT :          * Ödeme sadece online olarak sistem üzerinden yapılacaktır. Kesinlikle başka bir hesaba ödeme yapmayınız.                        *Ödeme İşlemi tamamlanana kadar ilgili ekrandan çıkmayınız.                         *Başvurularınızı Bilgisayar veya Dizüstü Bilgisayardan gerçekleştiriniz. Siteye  giriş yapamazsanız farklı browserlardan deneyiniz.(Explorer ,Firefox.vs....)                        * Sadece kazanan öğrencilere davet mektubu gönderilecektir.                        * Ayrıca başvuru yaptığınız internet sitesinden giriş yaparak tercih ettiğiniz karşısında kazandı ibaresini görmeniz durumunda kazandığınızı öğrenebileceksiniz.   Başvuru Ücreti ile ilgili Açıklamalar Başvuru ücreti 2023 / 2024 Eğitim Yılı için 1.250 TL olarak belirlenmiştir. ÖNEMLİ!!!!   ÜCRETLER BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN ONLİNE ÖDENMEKTEDİR. SİSTEM DIŞI ÖDEMELER VE DIŞARIDAN DEKONT YÜKLEME KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ödenen başvuru ücretlerinin iadesi yoktur. KESİN KAYIT Üniversitede bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar kabul mektuplarında da belirtilecek olan şekliyle 13 Mart - 14 Nisan 2023  tarihleri arasında ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE gerekli belgelerin asıllarını ya da onaylı suretlerini teslim ederek kesin kayıtlarını gerçekleştirerek Üniversite öğrencisi olmaya hak kazanacaktır. Kesin kayıt öğrenci adayının kendisi ya da resmi vekalet verdiği vekili tarafından gerçekleştirilecektir. KESİN KAYIT İÇİN VERİLEN TARİHLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.   BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN  DUYURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN        ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBU
Devamını Oku
 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak birçok ilimizi etkileyen depremlerden etkilenen yabancılar için bazı adımlar atılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmiş olup,       Deprem bölgesinde yer alan illerimizde mevcut durum sebebiyle ortaya çıkan barınma ihtiyaçları göz önüne alındığında, ülkemizde bulunan yabancıların afet koordinasyonuna yük olmasının önüne geçilebilmesi için yabancıların ülkemizden çıkışlarının hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kendisi, ailesi, 1. derecede yakınları ve yakın çevreleri etkilenen ve ülkesine dönmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yaşaması muhtemel vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalleri hakkında ilgi (a) Genelgenin 8 inci maddesi kapsamında işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.   Anılan Genelgenin İstisnai Hükümler başlıklı 8 inci maddesi, 1) “Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyecektir.” 2) “Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.” hükümlerini amirdir.   Bu nedenle;  06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden kendisi, ailesi, 1. derecede yakınları ve yakın çevreleri etkilenen, bireysel olarak veya tarifeli ya da tahliye seferleriyle ülkemizden çıkış yapmak üzere sınır kapılarımıza gelen ve vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında 09.02.2023 ­ 01.03.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere geçici bir süre için, söz konusu Genelgenin İstisnai Hükümler başlıklı 8 inci maddesi kapsamında ''Ç” tahdit kodlu giriş yasağının uygulanmaması ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmemesini UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.     ALİBABA ACADEMEMY olarak; Sizlere Devlet  Üniversitelerinin başvurularına ve Özel Üniversitelere yerleşmenize yardımcı olacağız. TELEFONLARIMIZ +90 552 825 85 85  +90 552 547 01 93 Mail Adresimiz info@alibabaacademy.com MERKEZ OFİS ADRESİMİZ ADRES: MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ NO:48/15 FATİH / İSTANBUl
Devamını Oku