Türkmenistan Tarapyndan Diplomy Tassyklanyan Türkiýedäki Uniwersitetleriň Sanawy 2022     Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”  kesgitlendi.  Size Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris. Geçen ýyl bu sanawa Türkiýeden 43 sany ýokary okuw mekdebi giren bolsa, bu ýyl Türkiýeden jemi 54 ýokary okuw mekdebi girdi. Türkiýede Okamak isleýän Türkmen talyplarynyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan Alibaba Academy Eğitim Danışmanlık LTD şereketine ýüz tutup bilerler! Habarlaşmak üçin : +90 552 825 85 85 & +90 552 547 01 93 Salgymyz : Molla Gürani mah. Turgut Özal Millet Cad. No:48 B/ Blok  D:15  ( Haseki Tramway Durağı Çıkışı )   Türkmenistan Tarapyndan Diplomy Tassyklanyan Türkiýedäki Uniwersitetleriň Sanawy 2022  1.       Ankara Üniversitesi                                   (Döwlet)                                                                                Ankara                                    2.       Atatürk Üniversitesi                                    (Döwlet) Erzurum 3.       Akdeniz Üniversitesi                                   (Döwlet) Antalya 4.       Anadolu Üniversitesi                                   (Döwlet) Eskişehir 5.       Aksaray Üniversitesi                                   (Döwlet) Aksaray 6.       Acıbadem Üniversitesi                               (Hususy) İstanbul 7.       Atılım Üniversitesi                                      (Hususy) Ankara 8.       Bilkent Üniversitesi                                    (Hususy)                                                                               İstanbul 9.       Bahçeşehir Üniversitesi                             (Hususy) İstanbul 10.    Boğaziçi Üniversitesi                                    (Döwlet)  İstanbul 11.    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi            (Döwlet) Bolu 12.    Bursa Uludağ Üniversitesi                             (Döwlet) Bursa 13.    Başkent Üniversitesi                                     (Hususy) Ankara 14.   Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi                         (Hususy) İstanbul 15.   Çukurova Üniversitesi                                    (Döwlet) Adana 16.   Çankaya Üniversitesi                                     (Hususy) Ankara 17.   Düzce Üniversitesi                                         (Döwlet) Düzce 18.   Dicle Üniversitesi                                           (Döwlet) Dıyarbakır 19.   Dokuz Eylül Üniversitesi                                 (Döwlet) İzmir 20.   Dumlupınar Üniversitesi                                (Döwlet) Kütahya 21.   Ege Üniversitesi                                             (Döwlet) İzmir 22.   Erciyes Üniversitesi                                        (Döwlet) Kayseri 23.   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                   (Döwlet) Eskişehir 24.   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi                (Döwlet) Ankara 25.   İstanbul Üniversitesi                                        (Döwlet) Erzincan 26.   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa                    (Döwlet) İstanbul 27.    İstanbul Medeniyet Üniversitesi                      (Döwlet) İstanbul 28.    İstanbul Medipol Üniversitesi                         (Hususy) İstanbul 29.   İstanbul Teknik Üniversitesi                              (Döwlet) İstanbul 30.   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                      (Döwlet) İzmir 31.   Karabük Üniversitesi                                        (Döwlet) Karabük 32.   Kocaeli Üniversitesi                                          (Döwlet) Kocaeli 33.   Karadeniz Teknik Üniversitesi                          (Döwlet) Trabzon 34.   Marmara Üniversitesi                                      (Döwlet) İstanbul 35.   Necmettin Erbakan Üniversitesi                       (Döwlet) Konya 36.   Ondokuz Mayıs Üniversitesi                            (Döwlet) Samsun 37.    Özyeğin Üniversitesi                                      (Hususy) İstanbul 38.   Hacetepe Üniversitesi                                      (Döwlet) Ankara 39.   Gazi Üniversitesi                                             (Döwlet) Ankara 40.    Gaziantep Üniversitesi                                   (Döwlet) Gaziantep 41.   Gebze Teknik Üniversitesi                               (Döwlet) Kacaeli 42.   Koç Üniversitesi                                             (Hususy) İstanbul 43.   Sabancı Üniversitesi                                       (Hususy) İstanbul 44.    Orta Doğu Teknik Üniversitesi                         (Döwlet) Ankara 45.   Yıldız Teknik Üniversitesi                                 (Döwlet)  İstanbul 46.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi                  (Döwlet) Rize 47.   Sakarya Üniversitesi                                        (Döwlet) Sakarya 48.   Selçuk Üniversitesi                                           (Döwlet) Konya 49.   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                          (Döwlet) Sivas 50.   Süleyman Demirel Üniversitesi                          (Döwlet) İsparta 51.   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi         (Hususy) Ankara 52.   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi                   (Döwlet) Tokat 53.   Yeditepe Üniversitesi                                        (Hususy) İstanbul 54.   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi                 (Döwlet) Zonguldak
Devamını Oku
Diploması Türkmenistan tarafından kabul edilen Türkiye’deki üniversitelerin listesi belli oldu: Bildiğimiz üzere Türkmenistan’ın eğitim bakanlığı tarafından, diplomasi kabul edilen uluslararası seviyedeki üniversitelerin listesi her yıl yeniden düzenleniyor. Bu yıl 2021 için de Üniversiteler listesi yeniden düzenlendi. Bu listeye dünyanın bir çok gelişmiş ülkelerin önde gelen üniversiteleri alındı. Bu ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de önde gelen bir çok Üniversitesi bu listede yer alıyor 2021 için yeniden düzenlendi.  Türkiye’deki kabul edilen üniversitelerin listesi:    
Devamını Oku